Третиране на котли

“Аквабиохим” предлага на своите клиенти широка гама от продукти за третиране на паро-кондензатния тракт на котли.

Продукти.

 • Кислородоотнемащи продукти
 • Продукти за защита на кондензния тракт
 • Дисперсанти за очистване на стари и предотвратяване образуването на нови отложения.
 • Многофункционални комбинирани продукти.

 

Сервизна дейност  - “Аквабиохим” осигурява на всички свои клиенти:

 • Оказване на помощ в избирането на точка на дозиране на продуктите.
 • Техническо подпомагане по време на третирането.
 • Пълна методика за аналитичен и технологичен контрол.
 • Обучение на персонала.
 • Посещения на предприятията на редовни интервали за проверка и дискутиране на резултатите и предложения за промени ако е необходимо.

Ползи и предимства при прилагането на  продуктите.

 • Отложенията в целия котел ще бъдат минимизирани.
 • Ще бъде минимизирана корозията в котела и парните линии.
 • Пенообразуването в котела ще бъде минимизирано и ще се редуцира отнасянето на желязо и други замърсяващи вещества с парата.
 • Повишава се ефикасната работа на котела, чрез увеличаване на циклите на солеконцентриране, при което ще се намалят продувките.
Untitled Document
ВЪПРОСНИК: - за избора на химикали моля попълнете приложения въпросник.

Тип на котела
Производителност на котела, t/h
Предварителна очистка на водата
Количество на връщания кондензат,   %
Температура на питателна вода, 0С
Конструкция на метала в паро-кондезатния тракт
Изисквания на консуматорите към качествата на парата.
Режим на работа на котела,   часове/ден,   дни/месец
Какви реагенти се ползват за обработка (ако има такива)
Допълнителна информация:

Анализи:

Показател ПРОБА
Сурова
вода
Омекотена
вода
Питателна
вода
Кондензат Котлова
вода
Проводимост
рН
Обща твърдост
Хлориди
Алкалност по фенол фталейн
Алкалност по метил оранж
Общо желязо

 

Инфромация за контакт:

Име на фирмата:
Вашето Име:
Вашият телефон:
Вашият email адрес:


изработено в Казанлък