МОДУЛНИ КОМПАКТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПЪРВИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

ОБЩО ОПИСАНИЕ

Модулните пречиствателни съоръжения предлагат пълно първично третиране на отпадъчната вода или отпадъци от септични ями. Тези съоръжения са напълно автоматизирани и са независими от работата на останалите съоръжения.
Те комбинират следните операции:

 • Филтруване през финна решетка
 • Измиване на задържаните отпадъци и компресиране
 • Аерирано отделяне на пясъка
 • Извеждане на пясъка, измиване и обезводняване
 • Отделяне на масла и мазнини
 • Автоматично премахване на мазнините (опция)

   

Модулните съоръжения „ТОР 2 и 3” са идеалното решение за селищни пречиствателни станции, тъй като най-голямото единично съоръжение може да обработва отпадъчна вода с дебит до 200 l/s, а най-малкото е с капацитет 15 l/s.

Отпадъчната вода се подава към съоръжението гравитачно или чрез специална тръбна връзка с автоматичен клапан за свързване към цистерна за септични отпадъци. Отпадъчната вода се филтрува през автоматична решетка с размери на отворите 1-10 мм. Отделените твърди отпадъци допълнително се промиват (опция), обезводняват и компресират чрез винтов компресатор. Така отработените твърди отпадъци се подават към стандартни контейнери.

 

След решетката водата преминава през аериран канал, който е проектиран да задържа 90% от пясъка и инертните материали с размери 200 микрона. Задържаният пясък се извежда от резервоара чрез два винтови конвейра, един хоризонтален и един наклонен. Преди депонирането чрез наклонения конвейр, пясъка се обезводнява и може да бъде промит като опция за премахване на органичните вещества. С опцията за промивната система, неприятни миризми от отпадъчните вещества се елиминират в значителна степен. Въртящото движение, генерирано от дифузорната аерационна система в камерата помага на маслата и мазнините да изплуват на повърхността. Плуващите мазнини се изгребват от повърхността чрез лопаткова изгребваща система. Мазнините се депонират чрез хопер или в подходящ контейнер или се подават към помпа за по нататъшно транспортиране.

 

 

 

ПРЕДИМСТВА

 

 • пълна първична обработка на отпадъчните води
 • елиминират се строителните работи
 • лесно и бързо инсталиране
 • не се отделят неприятни миризми (напълно закрито)
 • заемат малка площ
 • изработени са неръждаема стомана (SS-304, SS-316)

 

 

 

 

Технически характеристики MINYTOP TOP3-15 TOP3-30 TOP3-60 TOP3-100 TOP3-200
Капацитет, l/s 4 – 6 15 30 60 100 200
Дължина на контейнера – L (mm) 3000 4660 6000 6000 10500 12000
Дължина – L1 (mm) - 2750 3185 3915 4320 4320
Дължина – L2 (mm) - 3950 5915 6450 7180 7180
Обща височина – Ho (mm) 2885 3250 3430 4610 4610 4665
Височина – H1 (mm) - 1400 1600 2040 2040 2045
Височина – H2 (mm) - 2310 2540 2960 2960 3250
Ширина – W (mm) 700 1250 1250 1670 1670 2230
Инсталирана мощност (kW) 0.75 1.30 1.30 1.42 1.84 2.4

изработено в Казанлък