МОДУЛНИ БИОСИСТЕМИ С ТРЕТИЧНА ОБРАБОТКА НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ „UltraClear BioPlant ”

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Компактни съоръжения с интегрирана мембранна система за третична обработка

Високо качество на пречистената вода, подходяща за повторна употреба

Иновативен метод, комбиниращ MBBR & MBR технологиите

По-ниска консумация на ел. енергия в сравнение с конвенционалните мембранни биореактори

Бързо инсталиране и наладка на системата

Напълно абтоматизирана и лесна за експлоатация биосистема

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА БИОСИСТЕМАТА „UltraClear BioPlant ”

 

  Биосистемата „UltraClear BioPlant”, произвеждана от DEVISE ENGINEERING S.A., предлага ново и надежно решение за третиране на отпадъчна вода, която ще се използва повторно например
за напояване, индустриални цели, вода за измиване и др. Компактните предварително изработени системи UltraClear са напълно автоматизирани и осигуряват много високо ниво на третиране (биологично третиране + ултрафилтрация + дезинфекция). Тези системи комбинират в едно MBBR (Биореактор с подвижен бионосител) и sMBR (потопяем мембранен биореактор).

Имайки голяма опит в конструирането на компактни пречиствателни станции, DEVISE ENGINEERING S.A. използва съвременни технологии за третиране на отпадъчни води. Със системите „UltraClear BioPlant”, DEVISE S.A. успешно балансира нуждата от едно лесно за експлоатация, компактно и надежно съоръжение с изискване за високо качество на пречистените води.

Системата UltraClear използва ултрафилтрационни мембрани с големина на порите 0.05 µm. Мембраните се доставят от известен немски производител като осигуряват висока степен на пречистване без проблеми от блокиране на порите на мембраните. DEVISE S.A. предлага стандартни модели с капацитет от 30 до 300 м3/ден. Тези модели се разделят в две основни серии, MBMR-3 за висока степен на биоразграждане без премахване на общия азот, и MBMR-4/5 за по-голямо редуциране на органичния въглерод и пълна нитрификация/денитрификация.

 

Качество на пречистените води след обработка със системата „UltraClear BioPlant”

БПК5 ≤

5.0

mg/l

ХПК ≤

50.0

mg/l

НВ ≤

1.0

mg/l

Общ азот ≤

5.0

mg/l

Мътност ≤

1.0

NTU

Е – коли

0.0

X/100 ml

Задържане на вируси

Log6

 

изработено в Казанлък