ПРИМЕРИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ОЧИСТВАНИЯ НА РЕКИ И ВОДОЕМИ

 

 

  • Научен доклад от 1992 - 93 год. за очистване на Маулин Верт Канал, използувайки Clear-Flo 1200 за 3 месеца. Амонякът е намален от 0,02 до 0,00 ррm, ХПК е намален с 84%, БПК с74%. Били са проведени токсични тестове и е доказано, че не са забелязани никакви токсични вещества през време на третирането. 1500 m3 утайка е разградена през тези три месеца. С използуването на Clear-Flo 1200 се е възстановила самопречистващата способност на канала.
  • През 1993 г. е проведено очистване на река  Кунминд в Китай с Clear-Flo 1018, 1200 и 7000. Водата в реката е била замърсена със суспендирани органични вещества от наторяването, хвърлянето в реката на умрели животни, от рибовъдните ферми, индустриални замърсявания и директно изхвърляне на твърди отпадъци. Реката излъчвала непреодолимо зловоние. След обработката с Clear-Flo амонякът и сяроводородът са намалени, утайката е разградена и количеството на разтворения кислород се увеличило.
  • Възстановяване на река Sorgue във Франция през 1993 г. с използуване на Clear-Flo 1200. БПК и ХПК са намалели, “цъфтежа” на водата изчезнал и в рамките на два месеца се появила риба.
  • Във ферма за скариди в Тайван е обработено дъното й с CF 1200. За два месеца земята на дъното се възстановила и годишното производство на фермата се увеличило.
  • При обработка с Clear-Flo 1200 на развъдник за пъстърва във Франция е намалена концентрацията на амоняк, утайката се разграждала със скорост 10 cm/ за седмица и смъртността на пъстървите е намалена с 66%.
  • Очистване на три езера последователно чрез третиране с Clear-Flo 1200, дозиран на повърхността на водата. За две седмици настъпват видими промени. Амонякът се намаля от 2,5 mg/l до 0,4 mg/l. Водата се избистрила до прозрачно чисто.
  • Нишковидните “синьо-зелени” водорасли са премахнати чрез използуване на Clear-Flo 1200 с добавка на Supplement C в езерата на щата Мериленд. 1997 г.
  • През 1991 г. Clear-Flo 1000 и Clear-Flo 1200 са използувани за очистване на езеро с площ 12 акра. За 6 седмици водата е била напълно очистена и всички водорасли изчезнали.
  • С използуване на Clear-Flo е решен следният проблем, който възниква в езерото Belvedere Lake. Дъното на езерото е покрито със зеолит, който временно задържа амоняка до насищането му и след това го отделя обратно в езерото. Зеолитът също така намаля рН до 4,5, затова са били използувани 8 тона амониев сулфат за увеличаване на рН. Тъй като циркулацията на вода е малка и има високо съдържание на хранителни съставки от прелетните птици, скоро езерото се покрило с водорасли. Използуването на меден сулфат не успяло да реши проблема ,като и др. подобни обработки са се провалили. Днес езерото  е бистро и е със здрави риби и птици.

 

 

изработено в Казанлък