Clear-Flo 4003 Биопродукт за разграждане на животински и растителни мазнини

Плуващите или втвърдените мазнини затрудняват работата на пречиствателните системи. Clear-Flo 4003 (CF 4003) е концентрирана прахообразна смес от селектирани природни бактерии, които разграждат както растителни така и животински мазнини. CF 4003 е специално създаден за третиране на води от хранително-вкусовата промишленост – месопреработвателни и млекопреработвателни предприятия и предприятия за производство на растителни мазнини. Не съдържа ПАВ.

Характеристки:

  1. Външен вид – кафяво прахообразно вещество.
  2. Мирис – миризма на мая.

Предимства:

  1. Бързо разграждане на животински и растителни мазнини.
  2. Бактериите се развиват, както в присъствие, така и в отсъствие на кислород.
  3. Ефективен в широк температурен интервал 10 0С – 40 0С)
  4. Ефективен при рН = 5.5 – 9.0.
  5. Добра стабилност и дълъг срок на съхранение.
  6. Продукта е безопасен за използване във водоеми за аквакултури.
  7. Не е токсичен, не причинява корозия, безопасен при работа и съхранение.

Начин на работа:

Вашият регионален представител ще определи първоначалната доза и дозата, необходима за поддържане на постигнатото състояние на ОВ, вземайки предвид такива фактори, като ежедневния дебит, БПК, ХПК, неразтворените вещества и нивото на пестицидите и др. замърсители. Обърнете внимание на това, че големите порои могат да доведат до значителни замърсявания и едно дозиране на първоначално определената доза може да бъде необходимо за да се възстанови контрола. Механична аерация може да бъде необходима, когато естествената аерация не е достатъчна.
За оптимален ефект биопродукта трябва да се хидратира преди употреба /смесват се 1 паунд /0,453 kg/ от продукта с 2 галона /3,785l/ ОВ/ /топла, приблизително 700 F (21 0С/. Оставя се сместа да се хидратира в продължение на два часа, като енергично се разбърква на всеки половин час. След последното утаяване внимателно се излива водният слой в третираната ОВ, а утаените трици се изхвърлят.
Да се избягва употребата на хербициди и антибиотици, когато се използуват продуктите на Аlken Мurray. Дозирането се извършва ръчно или чрез дозаторна помпа.

Опаковка и съхранение:
CF 4003 се предлаг в 25, 50 и 500 либрови бидони. Да се съхранява на хладно и сухо място. Да се избягва вдишването на биопродукта, контакт с очите, кожата и отворени рани. Да се измиват ръцете с топла вода и сапун, след боравене с продукта.

изработено в Казанлък