Alken Clear-Flo 7008 ПРЕЧИСТВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Alken Clear-Flo 7008 е концентрирана смес от специално подбрани бактерии, които имат изключителната способност да разграждат широк спектър индустриални замърсители, намиращи се в отпадъчните води, като ги трансформират във СО2, вода и полезна бактериална маса. Този продукт разгражда алифатни и ароматни въглеводороди и фенолни съединения, а също така мастни киселини, кетони и ПАВ. Alken Clear-Flo 7008 се препоръчва за отпадъчни води от нефтопреработвателната промишленост, химични и фармацефтични предприятия, производство на багрила и пигменти, каучук, фенолни смоли, масла и др.

Предимства:

  1. Alken Clear-Flo 7008 разгражда широка гама от съединения, който са токсични за неселектираните “диви” бактерии.
  2. Ефективен в широк температурен интервал / 5 – 430 С/.
  3. Ефективен при рН = 5,9 – 9.
  4. Не е токсичен и корозоионно агресивен, безопасен при боравене и съхранение, а също така е безопасен при директна употреба.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Брой бактерии

5 милиарда бактерии/грам продукт

Вид

Прахообразно кафяво вещество

Начин на употреба:
Alken Clear-Flo 7008 разгражда повечето токсични химикали и особенно въглеводородите аеробно, като е необходимо най-малко 1 mg/l кислород, а най-добре 2 – 5mg/l. Разграждането на сяроводорода може да се извърши аеробно и анаеробно с добавяне на натриев нитрат.
За оптимални резултати хидратирайте CF 7008 преди употреба. Смесват се 1 паунд /0,453 kg/ с 2 галона  топла /приблизително 200 С/ вода /от отпадната вода, която ще се третира/. Оставя се сместа да се хидратира около два часа, като енергично се разбърква на всеки половин час. Оптималното рН е 6,8 до 7,4 , така че ако рН  не е в тези граници трябва да се  добави някакъв химикал, който да коригира рН.
Регионалният представител на Alken-Murray corp. ще определи първоначалната и последващите дози, като се базира на проведените от него анализи.
Да се избягва употребата на хербициди и антибиотици, когато се използува CF. Механична aерация обикновено е необходима за очистване на въглеводородите.

Предпазни мерки
CF 7008 трябва да се съхранява на сухо място и при температура от 5 до 35 0С. Препоръчва се съхранение в закрито помещение. Избягвайте замръзване и директна слънчева светлина, които биха могли да разградят продукта. Препоръчителни материали за съхранение са пластмаси, стъкло, неръждаема стомана или с епоксидно покритие.
При малки изсипвания измийте с вода в канализацията, а при големи съберете за повторна употреба. По време на почистването да се използва подходяща маска за предпазване от праха.
Да се носят подходящи предпазни лицеви щитове и гумени защитни ръкавици. Избягвайте вдишване на продукта, измивайте си ръцете с топла вода и сапун при боравене с него.

Опаковка и съхранение:
CF 7008 се предлага в опаковки от 25-, 50- и 500 паунда.

изработено в Казанлък