Alken Clear-Flo 7004 Биопродукт за разграждане на детергенти

Alken Clear-Flo 7004 е концентрирана смес от специално подбрани бактерии, които имат изключителната способност да разграждат детергенти (анионни и нейоногенни ПАВ), намиращи се в отпадъчните води, като ги трансформират във СО2, вода и полезна бактериална маса. CF 7004 намира специално приложение при третиране на отпадъчни води, генерирани от текстилната промишленост при процеси на избелване, обезкробване, плетене, пране на вълна, багрене, тъкане, печатане и апретиране. Този биопродукт може да се използува също и за третиране на отпадъчни води, отделящи се при дъбенето в кожарската промишленост.

Предимства:

  1. Разгражда сложни съединения, като феноли и нейоногенни ПАВ.
  2. Ефективно намалява пенообразуването и елиминира нуждата от използуването на химични антипенители.
  3. Намалява нуждата от аерация.
  4. Подобрява ефективността от намаляване на БПК и ХПК.
  5. Бактериите се развиват, както в присъствие, така и в отсъствие на кислород.
  6. Ефективен в широк температурен интервал /49 – 1200 F/.(10 0С – 48 0С)
  7. Ефективен при рН = 6,0 – 8,5.
  8. Не е токсичен, не причинява корозия, безопасен при работа и съхранение.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Брой бактерии

5 милиарда бактерии/грам продукт

Вид

Прахообразно кафяво вещество

рН

неутрално

Начин на употреба:

За оптимални резултати хидратирайте CF 7004 преди употреба. Смесват се 1 паунд /0,453 kg/ с 2 галона /3,785l/ топла /приблизително 200 С/ вода /от отпадната вода, която ще се третира/. Оставя се сместа да се хидратира около два часа, като енергично се разбърква на всеки половин час. Оптималното рН е 6,8 до 7,4 , така че ако рН  не е в тези граници трябва да се  добави някакъв химикал, който да коригира рН.
Да се избягва употребата на хербициди и антибиотици, когато се използува CF. Дозирането се извършва ръчно или чрез дозаторна помпа.

Предпазни мерки

CF 7004 трябва да се съхранява на сухо място и при температура от 5 до 35 0С. Препоръчва се съхранение в закрито помещение. Избягвайте замръзване и директна слънчева светлина, които биха могли да разградят продукта. Препоръчителни материали за съхранение са пластмаси, стъкло, неръждаема стомана или с епоксидно покритие.
При малки изсипвания измийте с вода в канализацията, а при големи съберете за повторна употреба. По време на почистването да се използва подходяща маска за предпазване от праха.
Да се носят подходящи предпазни лицеви щитове и гумени защитни ръкавици. Избягвайте вдишване на продукта, измивайте си ръцете с топла вода и сапун при боравене с него.

Опаковка и съхранение:
CF 7004 се предлага в опаковки от 25-, 50- и 500 паунда.

изработено в Казанлък