ALKEN NU-BIND 1

ALKEN NU-BIND е уникална смес от високо-молекулен екстрат от природен торф и бактерии, които елиминират високата концентрация на сероводород и други неприятни миризми. Продуктът съдържа 21 видове бактерии, които произвеждат различни ензими като протеази, амилази, липази, естарази, целулази и др. Напълно естествения екстракт от торф действа и като биостимулант като допълнително усилва бактериалната активност на продукта. ALKEN NU-BIND е биоразградим и е напълно безвреден за хората, животните и природата при директна употреба.

Характеристики:

Брой бактерии 54 милиона/мл продукт
Външен вид тъмно кафява течност
Мирис на мая
рН 5.0 – 8.0
Срок на съхранение Минимум 2 години

 

Приложения:

  1. Неутрализира миризмите отделящи се от битовите отпадъци.
  2. Използва се за първоначален контрол на мизизмите от лагуни, отделящи сероводород, след което бактериите, съдържащи се в продукта елиминират източника на миризмите.
  3. Елиминира амонячните миризми, отделящи се от животинските ферми.
  4. Свързва свободните радикали.
  5. Редуцира натрупването на нишкообразни мокроорганизми в биобасейните, езерата и лагуните.
  6. Продуктът действа и като катионен биополимер, който способства за отделяне на водата от утайките, като водата се отделя на повърхността и може да се изгребва или дренира.

 

Начин на употреба:
Микробиалният компонент в ALKEN NU-BIND се активира чрез разреждане на продукта с вода. Преди разреждането опаковката (тубата или кофата), с която е доставен продукта се разклаща енергично за да се осигури равномерно разпределение на бактериите в целия обем. Разреденият продукт има трайност един месец. Гореща вода, белина, дезинфектанти и силно алкални детергенти ще дезактивират ALKEN NU-BIND и те не трябва да се смесват с продукта.

Контрол на неприятните миризми от амоняк и сяроводород в животински ферми (свинеферми и кравеферми):
За всеки 100 м2 площ се използва от 0.5 до 1.0 литър концентриран продукт, който се разрежда с 8-12 литра нехлорирана вода. Разреденият продукт се напръсква върху повърхността с помощта на пръскачка. Процедурата се повтаря един път на седмица.

Контрол на неприятните миризми от амоняк и сяроводород в птицеферми:
За всеки 100 м2 площ се използват 2.0 литра концентриран продукт, който се разрежда с 10-15 литра нехлорирана вода. Разреденият продукт се напръсква върху повърхността с помощта на пръскачка, вечерта преди зареждането на птицефермата с пилета. Процедурата се повтяра два пъти на месец.

Опаковка и съхранение:
ALKEN NU-BIND се предлага в пластмасови кофи от 19 литра и пластмасови бидони от 208 литра. Съхранява се на хладно и сухо място. Да се избягва контакт с очите, кожата и открити рани. Да се измиват ръцете с топла вода и сапун след боравене с продукта.

изработено в Казанлък