УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИВОТИНСКИТЕ ОТПАДЪЦИ В СВИНЕФЕРМИТЕ

Отглеждането на прасета в свинеферми спада към категорията дейности, които се следят много внимателно поради техния потенциалния за негативно въздействие върху околната среда. Сега се изискват специални разрешения лицензи и програми за управление на животинските отпадъци преди да се започне такава дейност. В някои части на страната (САЩ) този въпрос изправил един срещу друг съседи и спора е бил отнесен до съда.
Проблемите произлизат от неефективното управление на животинските отпадъци и свързаното с това отделяне на неприятни миризми. Животинските отпадъци могат да се използват като естествена тор за наторяване на обработваеми земи. Но възникват проблеми за езерата, реките и подземните води, когато околната среда се замърси с излишък от нутриенти (животински отпадъци).

ПРОБЛЕМЪТ   И РЕШЕНИЕТО
Истинският проблем е интензивността

Ние като консуматори искаме изобилие от евтина храна. Американските животновъди задоволяват това изискване като отглеждат голям брой животни на малка площ. Ние създадохме фабрики за животни. Отделянето на големи количества животински отпадъци е нормално явление, а не изключение.
Решението на тези проблеми не е ново или революционно. Природата успешно разгражда животинските отпадъци като част от хранителната верига и биологичните процеси от самото начало на съществуване на света.
Решението е да се повиши естествения процес на разграждане чрез използването на специално селектирани бактерии и ензими. За да се направи това естествения процес на разграждане трябва да не изостава от натрупването на животинските отпадъци. Силните миризми се отделят когато естествения процес на разграждане изостава от натрупването на животинските отпадъци.
Продуктите Alken Clear-Flo са много подходящи за тази задача.
Беше създадена “Най-добра управленска практика” чрез използване продуктите Alken Clear-Flo, с който на практика се доказа елиминирането на неприятните миризми.

В една свинеферма в помещение с повече от 600 прасета формирането на миризми е било предотвратено чрез използване на по-малко от един паунд (0,453 кг.) от Clear-Flo 7000 на 150 прасета в десет дневен период. Събирателите на животински отпадъци под прасетата били изпразнени след 20 дни, тъй като били пълни, а не заради отделянето на миризми.
Чрез използване продуктите Alken Clear-Flo за разграждане на животинските отпадъци се подобрява качеството на получената тор. Тя става по-лесно усвоима от растенията. Това означава, че потенциала за негативно въздействие върху околната среда се намалява или елиминира. Миризмите могат да се предотвратят или редуцират до управляемо ниво.
Друг продукт на Аlken, Enz-Odor се оказал много ефикасен при отглеждането на прасета. Работниците, работещи във свинефермата заявили, че Enz-Odor е единствения продукт, който ще премахне свинската миризма от дрехите и ръцете.

изработено в Казанлък