Ефекти от управление на животинските отпадъци върху качеството на въздуха и въздействието върху животните в свинеферми

Съставил:
James C. Barker, Professor and Extension Specialist
Biological and Agricultural Engineering
North Carolina State University, Raleigh, NC

Published by: North Carolina Cooperative Extension Service
Publication Number: EBAE 180-93

Отглеждането на прасета в свинеферми, особено в такива с висока интензивност трябва да се планира като една обща система, започвайки с избиране на подходящ терен. С увеличаване на изискванията за по-чиста околна среда, по-голямо внимание трябва да се обръща на методите за управление на животинските отпадъци. Планираики сградите и съоръжения за постигане на една здравословна среда е толкова важно колкото и  планирането на едно ефективно производство.
По-добро производство е също така вероятно да се реализира чрез подходящо управление на животинските отпадъци. При анаеробното разграждане на отпадъчите се отделят повече от 40 вида газове, които могат да бъдат пагубни за здравето на животните и продуктивността, нездравословни за работниците и неприятни за съседите. Концентрацията на амоняк и други газове в производствените помещения е пряко свързана със степентта на вентилация и системата за управление на животинските отпадъци. Непрекъснатото вдишване на амоняк дори и при ниски концентрации увеличава чуствителността на животните към респираторни болести включително и хронична пневмония. Амоняка също така причинява и загуба на апетит, което води до ниска степен на наддаване на животните. Сероводорода, когато се отдели внезапно при разбъркване на торта е токсичен и може да причини бърза смърт. Присъствието на изсъхнал тор върху подовете допринася за прашна среда в производствените помещения, което също може да доведе до увреждане на респираторната система на животните.
Следователно трябва да се обърне  особено внимание на системата за управление на животинските отпадъци още на етап планиране, както от гледна точка на продуктивността така и от гледна точка на опазване на околната среда за постигане на целите за увеличаване производствената ефективност.

ИЗСЛЕДВАНИЯ В АМЕРИКАНСКИ СВИНЕФЕРМИ

В една свинеферма във Вирджиния било установено, че повече инфекции на репираторната система на прасетата и случаи на пневмония се наблюдава по време на променливо и студено време. Било също така установено, че когато вентилационната система работи с по-малък капацитет или е спряна, има бързо натрупване амоняк (до 75 ppm) и въглероден двуокис ( до 9,000 ppm). Освен това влажността в помещенията се е увеличила с 24% в сравнение с относителната влажност извън помещенията, често достигайки 85% и повече. При навлизането на малко количество свеж въздух, микробите, които са се акумулирали във въздуха в помещенията поради дишането на прасетата, урината и торта, започват да се разнасят по въздуха. При недостатъчно количество въздух, влажността се благоприятства от факта, че лесно кондензира върху студените прозорци, стени и тавани. Източника на тази влажност е основно от дишането на прасетата, урината, торта, влажната храна и измиването. Ако относителната влажност остане над 85%, микробите, които обикновено умират при ниска влажност, остават живи. Стигнало се до заключението, че добрата вентилация е не само за контрол на температурата, но за контрол на влажността, газовете, отделящи се от торта и контрол на микробите за да има по-здрави прасета.
Drummond (1980) направил експеримент с 4седмични прасета поставени в четири бокса с различна концентрация на амоняк във въздуха: 0 (контролен), 50, 100, и 150 ppm. Експеримента продължил 4 седмици. Прасетата с 50 ррm амоняк показали 12% намаляване на дневното наддаване, сравнено с контролната група. Дневното наддаване на прасетата в групите със 100 и 150 ppm амоняк се понижило с 30%. Освен това намаляване на наддаването групите със 100 и 150 ppm амоняк били вяли и апатични в сравнение с контролната група и тази с 50 ppm амоняк. Кашлянето било очевидно при прасетата със 100 и 150 ppm амоняк. Прекомерно сълзене било забелязано и в трите групи с концентрация на амоняк. Образували са се черни петна под очите на пасетата. Големината на петната била пропорционална на концентрацията на амоняк.
През 1980 г. Elanco Products Company спонсорирала серия от клинични изследвания на 10000 прасета. Ветеринарите изследвали зурлите, белия и черния дроб на прасетата за наличие на респираторни заболявания и пневмония. На всеки десет прасета седем имали възпаление на респираторната система или пневмония. Заключенията били, че възпаленията на респираторната система или пневмонията струват на производителя средна загуба от 6.3% в дневното наддаване или загуба от 2.46 $ на прасе. При най-сериозните случаи на заболявания на респираторната система и наличие на пневмония може да се стигне до 40% понижение на дневното наддаване и забавяне излизането на пазара с повече от три месеца или загуба от 19.03 $ на прасе.
Barker and Driggers (1985) докладвали за случай, при който в помещение за 600 прасета била реконструирана системата за отпадъци. От система за продължително съхранение на торта под боксовете на прасета, тя била превърната в система на двуседмично изпразване на шахтите за събиране отпадъци, разположени под боксовете. След два месеца повечето от натрупаната стара тор била примахната от шахтите вследствие на редовното им изпразване. През първите шест месеца след реконструкцията, прасетата били изнесени на пазара с 3 кг по-тежки и десет дни по-рано. Освен това смърността била понижена от 4% на 0.75%, разходите за лекарства се понижили наполовина или като цяло увеличаване на печалбата с приблизително 3$ на прасе.

РЕЗЮМЕ

След претегляне на всички важни въпроси за алтернативна система за управление на отпадъците, производителите трябва да решат, коя система е най-добра и след това трябва да вземат необходимите мерки системата да функционира. Външният вид на сградите и съоръженията в една свинеферма непрекснато изгражда имиджа на продукцията, добър или лош. Добрият имидж на свинефермата помага за продаване на продукцията.

REFERENCES

Bailey, D.E. 1992. Gases and air quality problems that can affect worker and animal health in swine facilities Proc Wilson Regional Pork Conference, Wilson,NC, Nov 24. 12 pp.
Banwart, W.L. and J.M. Bremner. 1975. Identification of sulfur gases evolved from animal manures. J Env Qual. 4(3):363-366.
Barker, J.C. and L.B. Driggers. 1985. Pit recharge system for managing swine underfloor manure pits. ASAE Publ 13-85, Agricultural Waste Management and Utilization, ASAE, St. Joseph,MI. pp. 575-581.
Donham, K.J., J. Yeggy and R.R. Dague. 1985. Chemical and physical parameters of liquid manure from swine confinement facilities: health implications for workers, swine and the environment. Agri Wastes. 14(1985):97-113.
Drummond, J.G., S.E. Curtis, J. Simon and H.W. Morton. 1980. Effects of aerial ammonia on the growth and health of young pigs. J An Sci. 50:1085.
Elanco Products Co. 1984. Respiratory diseases cost $2.46 per hog. Pork 85. Aug 1985 Issue.
Hudson, J. 1983. Guerney Rowell survives ups and downs. Southeast Farm Press. Dec 14. pp 23-24.
Lehman, A. 1989. Converting my swine waste management system to pit recharge. Proc 1989. Livestock Waste Management Conference, Univ of Illinois, Urbana-Champaign,IL, Mar 21, pp. 59-62.
Meyer, DJ and JC Converse. 1981. Gas production vs storage time on swine nursery manure. Paper No 81- 4512, ASAE, St. Joseph,MI. 8 pp.
Morris, T.B., W.C. Mills, Jr., and D.G. Harwood. 1973. Profit From Improving Your Image. PS&T Guide No 17, N.C. Agricultural Extension Service, Raleigh, NC. 2 pp.
Muehling, A.J. 1989. Pit recharge waste management system - an update. Proc 1989 Livestock Waste Management Conference, Univ of Illinois, Urbana- Champaign,IL, Mar 21. pp. 52-58.
Sutton, A.L., J.R. Malayer, M.A. Diekman, D.T. Kelly, D.D. Jones and G.G. Long. 1986. Effects of Manure Gases on Swine Health & Production. Paper No 86- 4038, ASAE, St. Joseph,MI. 23 pp.
Virginia Polytechnic Institute & State Univ. 1980. The lack of proper ventilation in cold weather can lead to to respiratory disease in pigs. NCSU Vet Info, Dec.

Distributed in furtherance of the Acts of Congress of May 8 and June 30, 1914. Employment and program opportunities are offered to all people regardless of race, color, national origin, sex, age, or disability. North Carolina State University, North Carolina A&T State University, U.S. Department of Agriculture, and local governments cooperating.

изработено в Казанлък