ALKEN ENZ – ODOR 2 Течен продукт за разграждане на мазнини и премахване на миризми

Alken ENZ – ODOR 2 представлява смес от химикали и бактерии, която по един безопасен и естествен начин биоразгражда животински и растителни мазнини и премахва отделящите се неприятни миризми от високо концентрирани отпадъчни води. NaNO3 осигурява ролята на алтернативен електронен акцептор за биологичните реакции, предпазвайки формациите от H2SO4 при елиминирането на H2S. Малко количество ПАВ също е прибавено за да повиши емулгирането на мазнините и водата и да подобри омокрянето на отпадните вещества. Alken ENZ – ODOR 2 ефективно намалява неприятните миризми, отделящи се от хранителните отпадъци с високо БПК, изхвърляни на бунищата, в шахти, колектори, утайници и дренажни системи.

Предимства:

  1. Напълно естествен процес.
  2. Елиминира корозията, причинена от редукцията на сулфата до сярна киселина.
  3. Намалява сяроводорода и съпътстващите го неприятни миризми.
  4. Разгражда животинските и растителните мазнини от дренажни системи, септични ями и мазноуловители.
  5. Продукта анаеробно разгражда скорбялата и мазнините.
  6. рН интервал: 5.0 до 8.5; оптимално рН: 6.0 до 7.5
  7. Температурен интервал: 6 до 37 оС.

Начин на употреба:
Избягвайте използуването на пестициди и хербициди, когато дозирате този продукт.

Виж таблицата за дозите!
За първоначални дози и проблемни системи: увеличете дозата за първите две седмици или докато се установи контрол на системата.

Опаковка и съхранение:
Alken ENZ – ODOR 2 е в опаковки от 5 и 55 галонови опаковки. Да се съхранява на сухо и хладно място. Да се избягва контакт с очите, кожата и открити рани. След контакт с продукта ръцете да се измиват със сапун и топла вода.

Област на приложение доза Честота на прилагане
Кухненски дренажи 60 – 300 ml на дренаж седмично
Перални дренажи 120 – 300 ml на дренаж седмично
Дренажни устройства на тоалетни, в т.ч. и обществени 60 ml на дренаж или тоалетна седмично
Мазноуловители 500 ml за система с обем до 10 м3 два пъти на седмица
Септични ями 250 ml в тоалетната или в дренажа за ями с обем 8 м3  един път на месец
При използване дозато-рна помпа за ресторанти и домове 50 мл. четири пъти на ден
Бунища за твърди или течни отпадъци 4 литра от продукта + 40 литра вода, поливани с маркуч 1 – 2 пъти ежедневно

изработено в Казанлък