Alken Clear-Flo® 4007 ВИСОКОЕФЕКТИВЕН БИОПРОДУКТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА АНАЕРОБНОТО РАЗГРАЖДАНЕ

Alken Clear-Flo® 4007 е концентрирана прахообразна смес от специално селектирани непатогенни факултативни анаеробни видове бактерии от Клас на безопасност 1. Продуктът съдържа шест ендо-споро образуващи Bacillus и три грам-негативни, вегетативни видове, които ускоряват втечняването и разграждането мазнини, утайки и други органични вещества при ниска температура, малко време на престой на утайката в метан-танка и вариране на органичния товар. Alken Clear-Flo® 4007 увеличава производството на метан чрез увеличаване на междинните органични киселини, използвани от метаногените в метан-танковете

Характеристки:

 1. Брой бактерии – 5 милиарда/грам сухо вещество
 2. Външен вид – кафяво прахообразно вещество.
 3. Мирис – миризма на мая.

 

Предимства:

 1. Осигурява непрекъснат източник на факултативни култури, които стабилизират системата.
 2. Позволява ефективно стартиране на анаеробните съоръжения с дебит на утайката до 700 м3/час, за по-малко от 90 дни.
 3. Осигурява бързо възстановяване на анаеробните системи след разстройване или инхибиране на биопроцесите.
 4. Разгражда мазнини и екстрахируеми вещества, елиминира мазния слой в метан танковете.
 5. Окислява сяроводорода, който замърсява метана, произвеждан в метан-танковете.
 6. Ефективен в широк температурен интервал 4.5 0С – 40 0С)
 7. Ефективен при рН = 6,0 – 8,5.
 8. Не е токсичен, не причинява корозия, безопасен при работа и съхранение.

Начин на работа:

Вашият представител ще определи първоначалната доза и дозата, небходима за поддържане на постигнатото състояние на ОВ, вземайки предвид такива фактори, като ежедневния дебит, БПК, ХПК, неразтворените вещества и нивото на пестицидите и др. замърсители. Обърнете внимание на това, че големите порои могат да доведат до значителни замърсявания и едно дозиране на първоначално определената доза може да бъде необходимо за да се възтанови контрола.

Въпреки, че продукта може да се дозира сух, за оптимален ефект препоръчваме  биопродукта да се хидратира преди употреба. Смесват се 0,5 kg от продукта с 8 литра нехлорирана вода с температура приблизително 20 0С. Оставя се сместта да се хидратира в продължение на два часа, като енергично се разбърква на всеки половин час. След последното утаяване внимателно се излива водният слой, а утаените трици се изхвърлят или се дозират също в системата. Ако сяроводорода инхибира производството на метан и замърсява метана, който се произвежда, допълнително може да се подпомогне третирането с Alken Clear-Flo® 4007 чрез дозиране на Alken Enz-Odor 10, който също така ще увеличи активността на Alken Clear-Flo® 4007.  

Да се избягва употребата на хербициди и антибиотици, когато се използуват продуктите Alken Clear-Flo.

 

Опаковка и съхранение:

Alken Clear-Flo® 4007 се предлаг в 25 и 50 либрови пластмасови бидони. Да се съхранява на хладно и сухо място. Да се избягва вдишването на биопродукта, контакт с очите, кожата и отворени рани. Да се измиват ръцете с топла вода и сапун, след боравене с продукта.

изработено в Казанлък