Alken Clear-Flo 7037

CF 7037 е концентрирана смес от бактерии специално селектирани за бързо биоразграждане на основните компоненти на дизеловото гориво, специално на бензол, толуол, ксилен, нафтален, метил нафтален, антрацен и С10 до С17. Препоръчва се за разграждане на тежките фракции на нефта. Щамовете от този биопродукт могат да се развиват при такива концентрации на дизелово гориво, които биха инхибирали много от естествено присъстващите популации бактерии.

Характеристики:

Количество: 3 милиарда колонии на грам
Външен вид: кафяв прах
Мирис: Миризма на дрожди

Предимства:

  • Бързо очистване на почви и подземни води, съдържащи дизелово гориво в резултат на пробиви на резервоари и дизелопроводи.
  • Биопродуктът може да работи при такива концентрации на дизелово гориво, които биха инхибирали много от естествено присъстващите популации бактерии.
  • Ефективен в широк температурен интервал /5 – 430 С оптимален 20±10 0С /.
  • Ефективен при рН = 5,9 – 9(оптимално 7,1±0,3).
  • Може да работи в присъствие на тежки метали-до 20 ррм.
  • Не е токсичен и корозионно агресивен, безопасен при боравене и съхранение,а също така е безопасен при директна употреба.

Начин на употреба:
За разграждане на концентрирани въглеводородите (ВВ) е необходимо най-малко 1 mg/l амониев азот и 0,5 mg/l ортофосфат. Alken Bio-nutrient 3&4 съдържат тези хранителни съставки заедно с други ускорители. CF 7037 разгражда ВВ аеробно , като е необходимо най-малко 1 mg/l кислород, а най-добре 2 – 5mg/l.
За оптимални резултати хидратирайте CF 7037 преди употреба. Смесват се 1 паунд /0,453 kg/ с 2 галона топла /приблизително 200 С/ вода с добавка на малко количество от почвата или от отпадната вода, които ще се третират. Оставя се сместа да се хидратира около два часа, като енергично се разбърква на всеки половин час. Оптималното рН е 6,8 до 7,4 , така че ако рН  не е в тези граници трябва да се  добави някакъв химикал, който да коригира рН.
Регионалният представител на Alken-Murray corp.  ще определи първоначалната и последващите дози, като се базира на проведените от него анализи.
Да се избягва употребата на хербициди и антибиотици, когато се използуват CF продукти.

Опаковка и съхранение:
CF 7037 от опаковки от 25-, 50- и 500 паунда. Съхранява се на хладно и сухо място. Избягвайте вдишване на продукта, измивайте си ръцете с топла вода и сапун при боравене с него.

изработено в Казанлък