Alken Clear-Flo 7036

CF 7036 е концентрирана смес от селектирани бактерии на основата на CF 7026 комбинирани със 7 допълнителни щама, които подпомагат разграждането както на леките така и на по-тежките фракции на нефта, включително суров петрол и каменовъглен катран.

Предимства:

  • CF 7036 разгражда повечето компоненти на бензина, дизеловото и др. горива. CF 7036 също така разгражда фталати, кeтони, различни разтворители, сяросъдържащи съединения, алкохоли, хлорирани въглеводороди , амини, горива и др. сложни органични съединения, които се срещат в отпадните води на рафинериите и хим. производства.
  • Ефективен в широк температурен интервал / 5 – 430 С/.
  • Ефективен при рН = 5,9 – 9(оптимално 7,1±0,3).
  • Може да работи в присъствие на тежки метали-до 20 ррм.
  • Не е токсичен и корозоионно агресивен, безопасен при боравене и съхранение,а също така е безопасен при директна употреба.

Начин на употреба:
За разграждане на концентрирани въглеводороди е необходимо най-малко 1 mg/l амониев азот и 0,5 mg/l ортофосфат. Alken Bio-nutrient 3&4 съдържат тези хранителни съставки заедно с други ускорители. CF 7036 разгражда въглеводородите аеробно, като е необходимо най-малко 1 mg/l кислород, а най-добре 2 – 5mg/l. Разграждането на сяроводорода може да се извърши аеробно и анаеробно.
За оптимални резултати хидратирайте CF 7036 преди употреба. Смесват се 1 паунд /0,453 kg/ с 2 галона топла /приблизително 200 С/ вода /от отпадната вода, която ще се третира/. Оставя се сместа да се хидратира около два часа, като енергично се разбърква на всеки половин час. Оптималното рН е 6,8 до 7,4 , така че ако рН  не е в тези граници трябва да се  добави някакъв химикал, който да коригира рН.
Регионалният представител на Alken-Murray corp.  ще определи първоначалната и последващите дози, като се базира на проведените от него анализи.
При разливи на нефтопродукти върху почви, определената от Регионалния представител доза се дозира 1-4 eдин път на месец, докато земята се възстанови.
Да се избягва употребата на хербициди и антибиотици, когато се използува Clear-Flo продуктите. Този продукт е безопасен за прилагане в езера и водоеми, където има рибовъдство. Механична еарация обикновено е необходима за очистване на ВВ.

Опаковка и съхранение:
CF 7026 се предлага в опаковки от 25-, 50- и 500 паунда. Съхранява се на хладно и сухо място. Избягвайте вдишване на продукта, измивайте си ръцете с топла вода и сапун при боравене с него.

изработено в Казанлък