Обща информация за охладителните системи

Проточни охладителни системи

Проточните охладителни системи работят с вода от различни източници като реки езера и др. Водата преминава през оборудването (топлообменници, кондензатори и др.) и след това отново  се връща в реката или езерото.

 

Отворени охладителни системи

 

Отворените охладителни системи имат източник (резервоар) и една или няколко охладителни кули. Водата преминава през охлажданото оборудване и през охладителните кули.

Общото количество на водата, което рециркулира през системата се нарича обем на системата. Водата, преминаваща през охладителните кули контактува с въздуха, който преминава през кулата. Една част от водата се изпарява през върха на кулата, като охлажда останалата вода. Това количество на водата се нарича загуби от изпарение. Количеството на водата, използвано за допълване на системата се нарича добавъчна вода.
Капчиците, които се изнасят от охладителната кула с изпарението се наричат загуби от унос.
Загубите от течове в системата се наричат други загуби.

Добавъчната вода = загубите от изпарение + продувката + загубите от унос + други загуби

Водата, която се изпарява в охладителните кули обикновено е чиста и не съдържа замърсяванията споменати по-горе. Концентрацията на замърсяванията в системната вода се увеличават непрекъснато поради изпарението. Поради тази причина се налага да се дренира част от системната вода, за да може да се контролира концентрацията на замърсяванията в системата. Това количество от водата наречено “продувка” обикновено се дренира от най-ниската точка на охладителната система. Това позволява непрекъснато да се отделя утайката и другите неразтворени вещества от системата.
Циклите на солеконцентриране на една отворена охладителна система е коефициент, който показва съотношението на замърсяванията (хлориди, сулфати и др.) в системната вода и добавъчната вода.

Х – концентрация на замърсяванията (силикати, хлориди и др.)

изработено в Казанлък