Клиенти

КЛИЕНТИ ВИД НА УСЛУГАТА
“АЛКОМЕТ ” АД  гр. Шумен Третиране на охладителни системи за предотвратяване и редуциране на корозията, отложенията и биологичните замърсявания
„АМИЛУМ” АД гр. Разград Химическо очистване на котлите
“КАМЕНИЦА” АД  гр Хасково Химическо очистване на котлите
БИОЛАНД България” ЕООД Доставка, пуск и настройка на омекотителна инсталация
“БРАМАС 96” ООД гр Шумен Третиране на охладителни системи за предотвратяване и редуциране на корозията, отложенията и биологичните замърсявания
Доставка, пуск и настройка на омекотителна инсталация
“БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС”АД 
гр. Казанлък
Химическо очистване на котлите
Обработка на котлите по водна страна с комплексен химикал за свързаване на остатъчния кислород и предотвратяване на корозията и отложенията
“DZU” АД  гр Стара Загора Химическо очистване на охладителна система
Третиране на охладителни системи за предотвратяване и редуциране на корозията, отложенията и биологичните замърсявания
“ФАКТОРИНГ 900” ООД гр Бургас Доставка, пуск и настройка на омекотителни инсталации
“ФИБРОТЕКС”ООД  гр.Ивайловград Химическо очистване на котел 
“Градус 1 ” ООД гр Панагюрище Обработка на котлите по водна страна с комплексен химикал за свързаване на остатъчния кислород. Предотвратяване на корозията и отложенията и защита от корозия на кондензните линии
“ГРАДУС-3“ ООД гр. Панагюрище Обработка на котлите по водна страна с комплексен химикал за свързаване на остатъчния кислород, предотвратяване на корозията и отложенията и защита от корозия на кондензните линии
“ГРАДУС –7 ” ООД гр. Ст Загора Химическо очистване на охладителни системи
Третиране на охладителни системи за предотвратяване и редуциране на корозията, отложенията и биологичните замърсявания
“ЖЮЛИВ” ООД гр. Ст Загора Химическо очистване на охладителни системи
Третиране на охладителни системи за предотвратяване и редуциране на корозията, отложенията и биологичните замърсявания
“КАОЛИН” АД гр.Сеново Химическо очистване на котли от накипоотложения
“КОНЕКС-ТИВА” АД с. Оризово Пречиствателна станция за отпадъчни води - прединвестиционни проучвания и проектиране част технологична.
„КОВЕС” ЕООД гр. София Химическо очистване на охладителни системи  и съоръжения
“КРЕМИКОВЦИ “ ЕАД Химическо очистване на енергийни котли
“ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ” АД гр. БУРГАС Химическо очистване на енергийни котли, масленни системи и други енергийни съоръжения
„Е МИРОЛИО” АД гр. Сливен и гр Ямбол Химическо очистване на енергийни съоръжения
Обработка на котлите по водна страна за свързаване на остатъчния кислород, предотвратяване на корозията и отложенията и защита от корозия на кондензните линии
Пуск, настройка и оптимизация  на пречиствателни станции за отпадъчни води
Третиране на био-системата на пречиствателната станция със селектирани биопродукти за биоразграждане на трудноразградимите химични съединения, присъстващи в отпадъчните води
“МИТАК” ООД  с.  Ястребово Доставка, пуск и настройка на пречиствателна станция за отпадъчни води
“ПАН ХИМ ”ООД гр.Ст. Загора Доставка, пуск и настройка на пречиствателна станция за отпадъчни води
Третиране на био-системата на пречиствателната станция със селектирани биопродукти за биоразграждане на трудноразградимите химични съединения, присъстващи в отпадъчните води
Третиране на охладителни системи за предотвратяване и редуциране на корозията, отложенията и биологичните замърсявания
Химическо очистване на енергийни съоръжения
“ПИЛКО” ООД  гр Разград Химическо очистване на енергийни съоръжения
“Пресков” АД  гр Стара Загора Химическо очистване на енергийни съоръжения
Третиране на охладителни системи за предотвратяване и редуциране на корозията, отложенията и биологичните замърсявания
„ПРОГРЕС” АД гр Стара Загора Химическо очистване на енергийни съоръжения
Третиране на охладителни системи за предотвратяване и редуциране на корозията, отложенията и биологичните замърсявания
„ЗАРА ФУРАЖИ” АД гр Стара Загора Обработка на котлите по водна страна за свързаване на остатъчния кислород, предотвратяване на корозията и отложенията и защита от корозия на кондензните линии
„АКВАТЕРМ ” ООД гр. Пловдив Доставка, пуск и настройка на пречиствтелна станция за отпадъчни води
Хотел „Градина” с. Черноморец Доставка пуск и настройка на пречиствтелна станция за отпадъчни води
“РУНО КАЗАНЛЪК” АД гр. Казанлък Обработка на котлите по водна страна за свързаване на остатъчния кислород, предотвратяване на корозията и отложенията и защита от корозия на кондензните линии
“Стандарт Профил България” АД
Гр. Стара Загора
Третиране на охладителна система за предотвратяване и редуциране на корозията, отложенията и биологичните замърсявания
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК - 3 Химическо очистване на енергийни котли, масленни системи и други енергийни
“Топлофикация Разград ” ЕАД
гр. Разград
Обработка на топлопреносната мрежа за свързаване на остатъчния кислород и предотвратяване на корозията и отложенията
“ВИНЕКС ПРЕСЛАВ”АД
гр. Велики Преслав
Обработка на котлите по водна страна за свързаване на остатъчния кислород, предотвратяване на корозията и отложенията и защита от корозия на кондензните линии
Доставка, пуск и настройка на омекотителни инсталации
“В и К ”ЕООД   гр.Стара Загора Оптимизация на градска пречиствателна станция за отпадъчни води - третиране на био-системата на пречиствателната станция със селектирани биопродукти за редуциране на амонячния азот, хпк и бпк
“В и К ”АД  к.к. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ Биоочистване и поддържане чиста  канализацията на първа линия  на комплекса от мазнини и други органични замърсявания

изработено в Казанлък