ПРОГРАМА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Анализите на добавъчната и оборотната води са едни от най-важните данни за отворените охладителни системи.
Склонността на добавъчната вода към корозия или отлагания се определя чрез изчисляване индексите на Ланжелие и Ризнар на основата на анализите на водата. Положителните стойности на индекса на Ланжелие и стойности за Ризнар под 6.0 показват, че водата има склонност към образуване на отложения. Отрицателните стойности на Ланжелие и за Ризнар над 7.0 определят склонност към корозия.

Цикли на солеконцентриране        
Ланжелие        
Ризнар        

След попълване на данните в таблицата се определят циклите на солеконцентриране и стабилността на добавъчната вода при различни цикли на солеконцентриране.

На основата на предоставените технически данни се определя материалния баланс на системата при различни  цикли на солеконцентриране:

 

На базата на гореспоменатите съображения, се съставя програма за:
Контрол на корозията иотложенията                                                       
Контрол на биологичните замърсявания

ЗАТВОРЕНИ ОХЛАДИТЕЛНИ СИСТЕМИ
Количеството на добавъчната вода в една затворена охладителна система обикновено е минимално – по-малко от 0.5% от рециркулационния дебит. Тъй като разтворените вещества във водата не се концентрират чрез изпарение, отложенията не са проблем. Замърсяването също е минимално, защото системата не е отворена към външни източници на замърсявания. Трябва да се има предвид, че тези допускания се отнасят за идеални условия, където загубите на вода са минимални. Системи, които имат сериозни загуби на вода и следователно голямо количество добавъчна вода, потенциала за образуване на отложения става значителен. Тъй като затворените системи нямат продувка, има вероятност ръжда и неразтворени вещества да се отложат в зоните с по-ниска скорост на флуида. Следователно за системи с голямо количество на добавъчната вода е препоръчително да се използва добавъчна вода с високо качество (омекотена или обезсолена) и системата да се третира с корозионен инхибитор и реагент за контрол на отложенията.

изработено в Казанлък