КРАТКО ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ на съоръженията за обезводняване на утайка

Системите и оборудването, монтирано в контейнизираното съоръжение за обезводняване на утайки са както следва:

 • Шламова помпа за подаване на утайката към обезводнителното съоръжение. Като опция помпата може да се достави с променлив дебит.
 • Димамичен флокулатор с променлива скорост на миксера (резервоар и миксер).
 • Система за приготвяне на полиелектролитния разтвор с 2 или 3 камери, изработени от неръждаема стомана. Тази система може да бъде доставена като полуавтоматизирана или напълно автоматизирана (опция).
 • Мембранна дозаторна помпа за контролирано подаване на полиелектролитния разтвор към утайката.
 • Обезводнително съоръжение от типа винтова преса, изработена от неръждаема стомана с малка консумация на техническа вода за измиване. Обезводнената утайка е с концентрация на сухо вещество 18% - 30% в зависимост от нивото на стабилизация на утайката.
 • Устройство за подаване на обезводнената утайка в стандартни 1100 литрови контейнери за модели CSDP-1 и CSDP-2.
 • Наклонен винтов конвеир за депониране на обезводнената утайка в по-големи отворени контейнери (3-5 м3). Това оборудване е стандартно за модели CSDP-3 и CSDP-4 и е опция за CSDP-1 и CSDP-2.
 • Соленоиден клапан за контрол на промивната вода за обезводнителното съоръжение.
 • Едноканална въздуходувка ако е необходима аеробна стабилизация на утайката. опция
 • Тръбна разводка с укрепване.
 • Нивомери и индикатори за автоматичен контрол на съоръжението.
 • Вентилатор за вентилиране на контейнера, монтиран на стена или таван.
 • Контролен панел с контролер, инсталиран в специално корозионно устойчиво табло. Съоръжен с вентилатор за охлаждане или подгревател и вътрешно осветление в съответствие с изискванията на ICE.
 • Осветление на контейнера.
 • Термична изолация на тавана на контейнера като стандарт.
 • Термична изолация на стените - опция.
 • Система за контрол на миризмите - опция

 

изработено в Казанлък