ALKEN CLEAR-FLO 1100 Течен продукт за аквакултури, езера и вoдоеми

Clear-Flo (CF) 1100 е течна смес от нитрифициращи бактерии, създадена за контрол на амонячния азот. CF 1100 е много подходящ за използуване при рибовъдство и др. аквакултури за решаване на проблеми, свързани с високото ниво на амоняка свързано с отглеждането и развъждането на аквакултури. Той е подходящ за създаване на биофилтър чрез посявка на продукта в пясъчни филтри. Високото ниво на амоняк създава трудности при поддържането на подходяща среда за аквакултурите. Концентрацията на амоняк над 0,03 mg/l има негативни последици за рибите. Когато БПК, ХПК са също високи се препоръчва да се използува CF 1100 като добавка към CF 1000 за контрол на разтворените органични вещества и суспендираните фекалии и хранителни вещества.

Характеристики:

 • Външен вид – леко мътна течност.
 • Мирис – слаба миризма.
 • РН – 7,5.
 • Окислителна способност – 10 mg NH3/l/h.*
 • Амониев азот < 10ppm
 • Нитритен азот < 10ppm
 • 50х концентриран продукт “само в замразена форма” има окислителна способност 500 mg NH3/l/h.

Приложение:

 • Подобрява условията на живот във водоемите за аквакултури.
 • Намалява или елиминира загубата на аквакултури, причинена от високата концентрация на амоняк.
 • Намалява или елиминира проблеми, свързани с отделянето на неприятни миризми.
 • Ефективен при сравнително високи стойности на БПК, ХПК /под 200 ppm/.
 • Работи при температура от 10 до 650 С.
 • РН – 6,5 – 8,5 . Най-добри резултати при рН=7 – 8.

Употреба:

Вижте таблицата с дозите за да определите средната доза за конкретния водоем. Замърсените системи ще изискват по-високи дози, отколкото тези със сравнително чиста вода.
CF 1100 би трябвало да се дозира два пъти в седмицата за да се осигури подходяща концентрация на биопродукта по време на третирането.
CF 1100 може да се дозира ръчно  или чрез използуване на дозаторна помпа. Нитрифициращите бактерии консумират 7,2 mg/l от алкалността за всеки един милиграм амоняк за да го окислят до нитрат, така че ако е необходимо алкалността трябва да се поддържа в необходимите граници. Избягвайте употребата на хербициди и антибиотици, когато използувате продукти от серията CF.
Опаковка и съхранение:
CF 1100 е в опаковки от 1, 5 и 55 галонови контейнери. Да се съхранява на сухо и хладно място. Да се избягва контакт с очите, кожата и открити рани. След контакт с продукта ръцете да се измиват със сапун и топла вода.

изработено в Казанлък